„Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.”

Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc lub ten który niesie pomoc).
Adwokat to nie tylko zawód, ale też powołanie. To obowiązek niesienia bezinteresownej pomocy osobom szczególnie dotkniętym przez życie. W długoletniej historii Adwokatury Polskiej, adwokat zawsze obejmował szczególną ochroną osoby, które znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.

Z tego względu Kancelaria w ramach swojej działalności oferuje bezpłatną pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Szczególnie osobom, które doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej, których możliwości finansowe nie pozwalają skorzystać z usług profesjonalnego prawnika.
W ramach oferowanej pomocy Kancelaria udziela nieodpłatnych porad prawnych, w których informuję o uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym w postępowaniu karnym oraz o procedurach obowiązujących przy dochodzeniu odszkodowań w postępowaniu cywilnym.
Prawnik Olecko